Dictionar de finantari P-V

Dictionar de finantari L-O

- P -
Parteneriat
Asociere temporara (in proiecte, de regula, fara personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice in vederea desfasurarii anumitor activitati.
Parteneriatul pentru Aderare
Parteneriatul pentru Aderare este documentul agreat de catre Uniunea Europeana si tara candidata, reprezentand cadrul unic in care sunt prevazute ariile prioritare de dezvoltare si resursele disponibile in cadrul asistentei de pre-aderare.
Persoana de contact (POC - Point Of Contact)
Persoana care detine anumite informatii specifice privind un program de finantare, o organizatie sau un proiect si care are ca atributii (permanent, sau doar temporar - pentru un anumit program de finantare etc.) furnizarea acestor informatii persoanelor interesate.
P.H.A.R.E.
Poland Hungary Aid for Recontruction of Economy
Plan de actiune
Suita de activitati ordonate astfel incat sa fie atins un anumit scop.
Program de finantare
Forma de asistenta financiara prin care un finantator acorda fonduri si controleaza modul de utilizare a acestora.
Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.)
Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.) este complementul Parteneriatului pentru Aderare, in care sunt detaliate etapele prevazute de Guvernul Romaniei in vederea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara (Programul National de Adoptare a Acquis-ului Comunitar). Incepand cu anul 1999, la acest program este anexat Planul National de Dezvoltare.
Proiect
Set de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite de inceput si de sfarsit, cu un scop clar al lucrarilor de efectuat, cu un buget propriu si cu un nivel specificat al rezultatelor de obtinut.
Proiect de finantare
Un proiect destinat a fi prezentat unui finantator pentru obtinerea unei finantari.
Promovare
Activitatea de sustinere in mod public a unei idei, activitati, proiect.
Publicitate
Difuzarea in public a unor informatii privind o activitate sau proiect.
- R -
Raport anual
Document cu periodicitate anuala in care este prezentat stadiul de derulare si rezultatele unei activitati sau proiect.
Raport de monitorizare
Raport care prezinta situatia desfasurarii unui proiect in functie de planul de lucru stabilit anterior; deseori, este realizat de un observator extern.
Raport final de activitate
Instrument de monitorizare a implementarii unui proiect, elaborat de conducatorul (managerul) proiectului la incheierea implementarii proiectului, pe baza compararii stadiului final obtinut cu cel prevazut in planificarea initiala a proiectului.
Raportare
Activitate, de regula periodica, de informare privind modul de desfasurare a unui proiect, modul in care sunt indeplinire obiectivele stabilite si propuneri de imbunatatire a functionarii ulterioare a proiectului.
Refinantare
Utilizarea de catre un beneficiar de finantare nerambursabila a fondurilor primite pentru acordarea, mai departe, de finantare pentru alte organizatii.
Registru
Condica in care sunt consemnate operatiuni diverse ale unei organizatii (de exemplu, registrele contabile).
Relevanta
Indeplinirea cel putin a unor conditii minime privind diverse criterii de analiza a proiectelor de finantare.
Replicare
Obtinerea de rezultate similare celor obtinute prin derularea unui proiect intr-o alta zona geografica decat zona in care a functionat proiectul respectiv.
Revolving
Tip de fond de creditare in care noi credite pot fi acordate pe masura ce sunt returnate cele acordate anterior.
Rezultat
Efect al unei activitati.
Risc
Situatie nefavorabila (care poate impiedica buna desfasurare a unui proiect) posibila a avea loc cu o anumita probabilitate.
- S -
Scop
Situatie dorita, pentru atingerea careia este organizat si implementat un anumit proiect.
Sinergie
Cresterea efectului obtinut prin utilizarea unui ansamblu de resurse peste suma efectelor care pot fi obtinute prin utilizarea separata a fiecarei resurse din cadrul ansamblului.
Sistem informational
Ansamblu organizat de elemente dependente intre ele (metode, persoane, infrastructura tehnica) care permite si asigura realizarea transferului de informatii intre diferite entitati.
Societate civila
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese. Acest concept are in vedere formele asociative - de tip apolitic, care nu sunt parti ale unei institutii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri (organizatii neguvenamentale - asociatii sau fundatii, sindicate, uniuni patronale etc.) - care intervin pe langa factorii de decizie, pe langa institutiile statului, pentru a le influenta in sensul apararii drepturilor si intereselor grupurilor de cetateni pe care ii reprezinta. Cel mai adesea, aceasta notiune este utilizata in mod restrictiv, facandu-se referire ori la notiunea de civil (ca opus al celei de militar) ori numai la organizatiile neguvernamentale; pentru clarificarea unor asemenea nelamuriri, a fost utilizata denumirea "sector nonprofit" sau "al treilea sector al societatii", primele doua fiind institutiile fundamentale ale statului si sectorul de afaceri.
Solicitant
Persoana fizica sau juridica care depune in nume propriu un proiect in cadrul unei licitatii organizate in vederea acordarii de finantari nerambursabile. In cazul castigarii licitatiei, solicitantul devine beneficiarul finantarii.
Solicitanti eligibili
Solicitanti care indeplinesc criteriile minime impuse de finantator (referindu-se, de regula, la forma juridica de organizare, experienta, situatie financiar-contabila etc.).
Statut
Document constitutiv prin care se stabileste modul de organizare si functionare a unei persoane juridice.
Subventie
Ajutor banesc acordat de stat, de o organizatie etc. unei alte organizatii sau persoane.
Sustenabilitate
Proprietatea rezultatelor si efectelor unui proiect de a se mentine intr-o perioada mai lunga de timp, dupa finalizarea proiectului.
- T -
Transa de finantare
Suma de bani, reprezentand un anumit procent din suma totala acordata sub forma de finantare nerambursabila, primita de beneficiar pentru finantarea activitatilor proiectului in perioada urmatoare, pana la primirea transei urmatoare.
Tari membre UE
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
- V -
Vademecum
Document cadru care se refera la modul in care se acorda finantari nerambursabile, in baza unor licitatii de proiecte.
Voluntar
Persoana care desfasoara activitati in cadrul unui proiect fara a primi pentru aceasta nici o remuneratie.

Niciun comentariu: