Dictionar de finantari L-O

Dicţionar de finanţări E-I

- L -
Licitatie de proiecte
Procedura competitionala de acordare de fonduri nerambursabile pe baza de proiecte, derulata dupa reguli speciale, care are ca rezultat atribuirea fondurilor catre proiectele care obtin punctajele cele mai bune in cadrul evaluarii specifice realizata de catre un comitet de evaluare constituit in acest scop.
- M -
Matrice cadru logic
Set de concepte corelate care descriu intr-un mod operational cele mai importante aspecte ale unui proiect.
Metodologie
Ansamblu de procedee folosite pentru atingerea unui scop.
Microintreprindere
Intreprindere care are pana la 9 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati. Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.
Model de buna practica
Modalitate de organizare si desfasurare a unui proces considerata similara unui standard de calitate.
Monitorizare
Activitate de colectare sistematica de informatii privind modul de desfasurare si rezultatele anumitor activitati. Constituie o etapa indispensabila pentru desfasurarea evaluarii activitatilor respective.
- O -
Obiectiv
Rezultat care trebuie obtinut in efortul de atingere a scopului unui proiect.
O.N.G.
Organizatie Ne-Guvernamentala
Ordin de plata
Dispozitie neconditionata data de emitentul ordinului de plata unei societati bancare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani (indicate in ordinul de plata).

Dicţionar de finanţări P-V

Niciun comentariu: