Dictionar de finantari E-I

Dicţionar de finanţări A-D

- E -
Efecte multiplicatoare
Posibilitatile de replicare si extindere a rezultatelor unui proiect.
Eligibilitatea proiectului
Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un proiect pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile.
Evaluare
Analiza modului de desfasurare a unor activitati sau a unui proiect, a modului in care au fost indeplinite obiectivele stabilite initial si a rezultatelor obtinute, precum si indicarea unor actiuni corective necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute initial.
Expert
Persoana fizica sau juridica care are cunostinte si experienta importanta intr-un anumit domeniu.
Expertiza manageriala
Cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme din domeniul managementului.
Expertiza tehnica
Cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme cu caracter tehnic.
Extindere
Marirea numarului de membri ai grupului tinta, includerea unor grupuri tinta noi, dezvoltarea activitatilor curente sau realizarea de noi activitati in cadrul unui proiect.
Extras de cont
Document care indica intrarile, iesirile si disponibilitatile de numerar dintr-un anumit cont bancar.
- F -
F.D.S.C.
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Finantare nerambursabila
Suma acordata cu titlu nerambursabil in scopul desfasurarii anumitor activitati din cadrul unui proiect agreat de finantator.
FP 6 / PC 6
Framework Programme 6 / Programul Cadru 6
F.R.D.S.
Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala
Furnizori
Persoane fizice sau juridice care ofera (contra cost sau cu titlu gratuit) diferite bunuri, desfasoara lucrari si presteaza servicii necesare pentru desfasurarea unor activitati.
- G -
Grant
Suma de bani acordata sub forma de finantare nerambursabila pentru un anumit proiect, in scopul promovarii unei politici a Uniunii Europene.
Grup tinta
Grup de persoane fizice sau juridice (definite ca arie geografica, domeniu de activitate etc.) carora li se adreseaza direct un proiect, prin intermediul carora un proiect isi propune sa realizeze o schimbare; membrii grupului tinta se pot regasi intre beneficiarii proiectului.
- I -
I.M.M. / S.M.E.
Intreprindere Mica sau Mijlocie / Small and Medium Enterprise (vezi si "intreprindere"; "microintreprindere"; "intreprindere mica"; "intreprindere mijlocie").
Impact
Efect (pozitiv sau negativ) al unui proiect sau activitati, dupa terminarea acesteia, asupra unei anumite stari de fapt (de exemplu, reducerea ratei somajului intr-o anumita regiune), asupra unei organizatii (de exemplu, perfectionarea personalului in domeniul activitatilor de consiliere a cetatenilor) sau persoane fizice (de exemplu, cresterea gradului de informare privind drepturile cetatenesti). In analiza impactului trebuie avute In vedere grupurile tinta ale proiectului precum si alti beneficiari directi si indirecti.
Impact structural
Modificarea unor componente ale structurii organizatorice ale unei organizatii ca efect al derularii unui proiect sau al unei activitati.
Implementare
Transpunerea in realitate a unui plan de activitate.
Inchiriere
A da sau a lua in folosinta temporara un anumit bun in schimbul unor plati periodice (chirie).
Indemnizatie
(1) Suma de bani platita unei persoane fizice in plus fata de salariu, pentru o munca prestata in plus sau de o calitate superioara.
(2) Suma de bani platita unei persoane angajate pe o perioada limitata.
Indicator
Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza un anumit fenomen economic.
InfoKiosk
Punct de informare specializat constand dintr-un echipament de calcul utilizat pentru prezentarea interactiva a Uniunii Europene, a institutiilor sale, a statelor membre si a tarilor candidate, precum si a procesului de aderare al Romaniei.
Intreprindere
Orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata, potrivit legilor in vigoare, sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale sau prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata.
Intreprindere mica
Intreprindere care are intre 10 si 49 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati. Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.
Intreprindere mijlocie
Intreprindere care are intre 50 si 249 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati. Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.
Ipoteza
(in matricea cadru logic) Conditie care trebuie indeplinita pentru a permite functionarea in bune conditii a unui proiect, dar care ramane in afara scopului proiectului.
I.S.P.A.
Instrumentul pentru Politici Structurale pentru Pre-Aderare

Dicţionar de finanţări L-O

Niciun comentariu: